• Trillinghjelpen

  I Tanzania samarbeider TaNo og Moyo Mmoja med de lokale helse- og sosialmyndighetene i Bagamoyo, i et program som bistår særlig vanskeligstilte mødre med nyfødte trillinger (eller tvillinger, når behovet er prekært). Hjelpen består blant annet av helsetilsyn og bidrag til sykehuskostnader, kostbar morsmelkerstatning og tilskudd til mors – og etterhvert trillingenes – kosthold. Programmet tilpasses den enkelte mor og hnennes situasjon.

  For økonomisk vanskeligstilte mødre vil det være et stort problem å kunne gi brystmelk til to og tre spedbarn. Et ensidig og ofte kalorifattig kosthold gir allerede lite morsmelk, men ofte tilstrekkelig til en og noen ganger to barn. Morsmelkerstatning vil være avgjørende for at barna skal overleve og vokse. En boks med 400 gram morsmelkerstaning koster rundt 100 kr. Dette kan være en ukes inntekt for en lavtlønnet person, så hvis man ikke har god økonomi eller har en stor familie og slekt som bistår, vil det være vanskelig å dekke spedbarnas behov. God instruksjon i riktig bruk av morsmelkerstatning gies selvfølgelig, sammen med flasker og annet nødvendig utstyr.

  Sannsynligheten for alvorlige barnesykdommer og andre sykdommer øker med tre barn og situasjonen er allerede prekær om de er premature (fortidlig fødte). Helsetilsyn på offentlige sykehus er i utgangspunktet fritt tilgjengelig i Tanzania, men det er ikke medisiner og medisinsk utstyr. En innleggelse kan i mange tilfeller ruinere en allerede svak økonomi hos en liten familie uten sterk økonomi.

  Gi et bidrag øremekret Trillinghjelpen

  Merk bidraget «Trillinghjelpen» i overføring til kontonummer 1594.19.44636, eller Vipps til 16595 /TaNo Trust

   

Comments are closed.