Støtt arbeidet, bli fadder!

Heller ikke i et «lavkostnadsland» som Tanzania er det gratis å gi en god omsorg og skolegang for tidligere helt forlatte barn og unge.

Vi trenger derfor din hjelp til å drifte dette arbeidet!

Tano Trusts fadderordning er den økonomiske bærebjelken i vårt arbeid i Tanzania – og siden vi er en liten organisasjon er hver ny fadders bidrag av stor betydning!

Med f.eks. 200 eller 300 kr i måneden kan du også ta del i dette viktige arbeidet for en bedre fremtid for noen av verdens vanskeligst stilte barn og unge. Beløpet er opp til deg. Vi er takknemlige for alle bidrag, store som små.

I løpet av sommeren og til jul sender vi fadderhefter med oppdatert informasjon om organisasjonen og arbeidet i Tanzania.

Vi foretrekker bruk av AvtaleGiro for faste månedlige bidrag. Dette gjør det enkelt for deg og er den sikreste og mest ressursbesparende ordningen for oss. Vi sender også giroer til de som ønsker dette.

 

Gi en gave eller etabler eget fast trekk til kontonummer:

1594 19 44636

– eller Vipps ditt bidrag til nr 16595 / TaNo Trust

NB! Fadderskap i Tano Trust gjelder for hele organisasjonens arbeid. Man får ikke tildelt eget «fadderbarn».

Fyll ut skjemaet og i løpet av kort tid får du tilsendt en velkomsthilsen, siste fadderhefte og skjema for dine bidrag i posten. Eventuelt send en epost til post@tano.no eller ta kontakt med en du kjenner i styret.