Hvem er TaNo?

TaNo Trust er den norske søsterorganisasjonen i det felles arbeidet for bedrede levekår for forlatte og andre svært sårbare barn og unge i Bagamoyo, Tanzania. Den norske stiftelsen TaNo Trust står for hovedandelen av finansieringen, i tillegg til generell oppfølging – og bistår i utviklingen av organisasjonen.

TaNo Trust ble opprettet i 1999 (da som Stiftelsen Moyo Mdogo) og begynte da prosjekteringen til det som har blitt Moyo Mmoja Family Homes; barnehjem som gir omsorgsfulle, trygge og varige hjem for helt forlatte barn.

Det ble tidlig igangsatt en fadderordning, etablert en stiftelse i Tanzania, restaurert bygninger og søkt om lokal driftstillatelse. Lisensen for å drive permanente omsorgshjem for forlatte barn ble innvilget i år 2000 og prosjektene har utviklet seg vel siden da. Alt daglig arbeid i Tanzania gjøres av tanzanianere, mens TaNo Trust bistår i utviklingen og finansieringen.
Grunnen til TaNo’s innsats akkurat i distriktet og den lille byen Bagamoyo er styreleder og opphavskvinne, Kristin Adelers, delvise oppvekst der og hennes kjennskap til byen og folket.

Tanos fadderordning teller ca 300 faddere som gir faste bidrag. I tillegg får vi gaver fra andre ideelle organisasjoner, private firmaer og inntekter fra ulike arrangementer. TaNo har tidligere år hatt støtte fra Norad og fikk gode tilbakemeldinger på både ryddig drift og gode resultater.

Stiftelsens styremedlemmer er også medlemmer i den tanzanianske stiftelsen The Moyo Mmoja Trust, som står bak driften av arbeidet i Tanzania.

Tano Trust er registrert i Brønnøysundreg. med org.nr: 980857921

Årlig revisjon gjøres av Akonto Revisjon AS, Hønefoss

Tano Trusts styre består av:

Olav Holten, styremedlem og daglig leder.
Olav har hovedansvaret for den norske organisasjonens daglige drift, han er fadder- og sponsoransvarlig og deltar i oppfølgingen av prosjektene i Tanzania. Han er Cand. Philol. med hovedfag i filosofi og jobber som miljøterapeut i Bærum kommune.
E-post:Olav@tano.no

Kristin Adeler, styreleder i Tano Trust og tanzanianske Moyo Mmoja Trust.
Kristin har bodd mange år i Tanzania og er opphavskvinnen til vårt arbeide i Tanzania. Hun er utdannet sykepleier, har jobbet mange år på nyfødtavdelingen på Rikshospitalet, i barnevernet, ved Ullevål sykehus – «Hjemmesykehuset» og jobber nå som helsesørøster i Oslo kommune. Kristin deltar også i oppfølgingsarbeidet i Tanzania.
E-post: Kristin@tano.no

Susanne Brovold Hvidsten, styrets nestleder.
Susanne er Cand. Polit, med hovedfag i sosialantropologi og har langvarige feltarbeid ved – og hovedfagsoppgave om – SOS Barnebyer i Nairobi, Kenya. Hun har jobbet i Fredskorpset og i SIAH og er nå i rådgiver i internasjonalt utviklingssamarbeid i Idrettsforbundet med oppfølginger av prosjekter i Øst-Afrika. Susanne også deltar i oppfølgingsarbeidet i Tanzania.
E-post
: Susanne@tano.no

Frode Farestveit, styremedlem.
Frode har hovedfag i utviklingsstudier med langvarige feltarbeid – og en oppgave om foreldreløse barn – i Tanzania og jobber som prosjekt-koordinator i Blindeforbundets utenlandsavdeling og gjør oppfølginger av prosjekter i Øst-Afrika.
E-post
: Frode@tano.no