Hva er TaNo?

TaNo Trust er den norske søsterorganisasjonen i det felles arbeidet for bedrede levekår for forlatte og andre svært sårbare barn og unge i Bagamoyo, Tanzania. Den norske stiftelsen TaNo Trust står for hovedandelen av finansieringen, i tillegg til generell oppfølging – og bistår i utviklingen av organisasjonen.

TaNo Trust ble opprettet i 1999 (da som Stiftelsen Moyo Mdogo) og begynte da prosjekteringen til det som har blitt Moyo Mmoja Family Homes; barnehjem som gir omsorgsfulle, trygge og varige hjem for helt forlatte barn.

Det ble tidlig igangsatt en fadderordning, etablert en stiftelse i Tanzania, restaurert bygninger og søkt om lokal driftstillatelse. Lisensen for å drive permanente omsorgshjem for forlatte barn ble innvilget i år 2000 og prosjektene har utviklet seg vel siden da. Alt daglig arbeid i Tanzania gjøres av tanzanianere, mens TaNo Trust bistår i utviklingen og finansieringen.
Grunnen til TaNo’s innsats akkurat i distiriktet og den lille byen Bagamoyo er styreleder og opphavskvinne, Kristin Adelers, delvise oppvekst der og hennes kjennskap til byen og folket.

Tanos fadderordning teller ca 350 faddere som gir faste bidrag. I tillegg får vi gaver fra andre ideelle organisasjoner, private firmaer og inntekter fra ulike arrangementer. TaNo har tidligere år hatt støtte fra Norad og vi fikk gode tilbakemeldinger på både ryddig drift og gode resultater.

Stiftelsens styremedlemmer er også medlemmer i den tanzanianske stiftelsen The Moyo Mmoja Trust, som står bak driften av arbeidet i Tanzania.

Tano Trust er registrert i Brønnøysundreg. med org.nr: 980857921

Årlig revisjon gjøres av Akonto Revisjon AS, Hønefoss

Tano Trusts styre består av:

Frode Farestveit, prosjektansvarlig.
Frode har hovedansvaret for utviklingen og oppfølgingen av prosjektene i Tanzania. Han har hovedfag i utviklingsstudier med langvarige feltarbeid – og en oppgave om foreldreløse barn – i Tanzania.
E-post
: Frode@tano.no

Olav Holten, daglig leder.
Olav har hovedansvaret for den norske organisasjonens daglige drift, han er fadder- og sponsoransvarlig og deltar i oppfølgingen av prosjektene i Tanzania. Han er Cand. Philol. med hovedfag i filosofi og jobber som miljøterapaut.
E-post:Olav@tano.no

Kristin Adeler, styreleder i Tano Trust og tanzanianske Moyo Mmoja Trust.
Kristin har bodd mange år i Tanzania og er opphavskvinnen til hele vårt arbeide for vanskeligstilte barn i Tanzania. Hun er utdannet sykepleier, har jobbet mange år på nyfødtavdelingen på Rikshospitalet, i barnevernet og nå ved Ullevål sykehus – «Hjemmesykehuset» – for syke barn og unge som bor hjemme. Kristin deltar i oppfølgingsarbeidet i Tanzania.
E-post: Kristin@tano.no

Susanne Brovold Hvidsten, styrets nestleder.
Susanne er Cand. Polit, med hovedfag i sosialantropologi og har langvarige feltarbeid ved – og hovedfagsoppgave om – SOS Barnebyer i Nairobi, Kenya. Hun jobber til daglig som programkonsulent på hovedprogrammet til Fredskorpset her i Norge. Susanne deltar i oppfølgingsarbeidet i Tanzania.
E-post
: Susanne@tano.no