Solenergi til hjemmene i Tanzania

Lions Club, Oslo/Bekkelaget og Ressurs & Miljø AS tar et krafttak!

Fullt solcelleanlegg er nå etablert ved barnehjemmene, gjestehuset og den lille adminsitrasjonsbygningen i Bagamoyo, Tanzania.

TaNo Trust har fått fantastisk hjelp av energirådginvingsfirmaet Ressurs & Miljø AS som har gitt oss sin ekspertise i utvinning av solenergi til et kvalitetssikret solcelleanlegg for vår samarbeidspartner Moyo Mmojas barnehjem og gjestehus i Bagamoyo, Tanzania. – Og ikke nok med det, de har også organisert en innsamling blant sine kontakter, kunder og andre giverglade interesserte til paneler, batterier, invertere og øvrig elektrisk installasjon. Hele annlegget ble bestillt fra produsenten Bisol og fraktet fra deres fabrikk i Slovenia til Tanzania.

Til dette har også vår trofaste støttespiller igjennom mange år, Lions Club, Oslo/Bekkelaget igjen vist sin giverglede og lagt inn hele 50.000 blanke kroner!

Dette er fantasktisk gave fra Lions, Bekkelaget og Ressurs og Miljø AS, og deres kontakter som STS-gruppen, Wallax, VVS-gruppen m.fl. og en rekke privatpersoner.

Alle kostnader har blitt dekket av denne flotte gjengen, så dette har ikke gått ut over TaNo og Moyo Mmojas økonomi.

Tvert imot blir det slutt på dyre strømregninger og stadige strømkutt som kunne vare opp til flere dager – og som hindret lys, vifter, brønnvannspumper i å fungere. Dette vil få stor betydning for driften videre. Solstrømanlegget gir nå strøm til både ute- og innelys, vifter og kjøleskap på to av familiehjemmene. I tillegg gir det strøm til det samme for gjestehusets fellesarealer og de seks rommene og den lille administrasjonsbygningen for organisasjonen.

 

Dette er helt fantastisk både for oss her i Norge og ikke minst for alle barn og voksne ved Moyo Mmoja i Tanzania. Med en sol som har varmet opp husets murvegger hele dagen, er det betydelig varmere innendørs enn ute nattestid og vifter er en nødvendighet. Elektrisitet er svært kostbart i Tanzania og leveringen av strøm er svært ustabil. Strømmen kan gå når som helst og det gjerne når man trenger den som mest. Nå kan barna leke og lese og gjøre seg klar for natta også på kvelder hvor det ville ha vært bekmørkt etter at elektrisitetsforsyningen var brutt. For gjester på organisassjonens inntekstsbringende gjestehus vil det ikke være det samme behovet lenger med parafinlamper og lommelykter. Nå vil lys og vifter og internett vil fungere som det skal – og på kontoret kan det fortsatt jobbes inn i de sene kveldstimer.

 

Hjertelig takk til alle som har bidratt økonomisk og med utstyr og ekspertise til dette prosjektet