Skolegang og yrkesopplæring

Moyo Mmojas Skole- og yrkesopplæring

Skoleprogrammet består i  2020 i hovedsak av  støtte til videre utdanning utover grunnskolen for ungdommer som har vokst opp ved Moyo Mmojas Familiehjem. Utdannelse i Tanzania er kostbart, og det er få av de som ikke kommer fra velstående familier som har denne muligheten. Har man derimot høyere utdannelse, har man svært gode sjanser for å få seg en god jobb og grei inntekt. Det er derfor viktig for oss at de som har vokst opp i våre hjem får utdannelse og kan stå på egne ben i fremtiden. Dette programmet har nå 10 deltagere som utdanner seg i bl.a. administrasjon, regnskapsføring og farmasi.

Tidligere har dette programmet støttet en hel rekke vanskeligstilte unge menn og kvinner med yrkesopplæring eller tilskudd til utdanning. Programmet er for tiden nedskalert av økonomiske grunner, men vi regner med at dette vil ta seg opp igjen i 2020/-21 hvis vi får ny finansiering på plass. Nedenfor kan du derfor lese litt om programmet slik det var og som vi håper at det igjen kan bli. Ta gjerne kontakt om du kjenner til aktører som kan være mulige donorer til dette prosjektet.

«Med et eget prosjekt bistår Moyo Mmoja og Tano Trust vanskeligstilte jenter og unge kvinner som enten alt har fått barn eller som befinner seg i en livssituasjon hvor de sannsynligvis vil komme til å få barn i ung alder, uten å ha fullført grunnskolen eller lært seg et inntektsbringende yrke. Dette programmet gir dem en reel sjanse til selv skape seg en bedre fremtid! Programmet er et samarbeid mellom Moyo Mmoja og de lokale sosialmyndigheter.

Tanzania er i all hovedsak et mannsdominert samfunn. En rekke særegne tradisjoner og lokale skikker viderefører desverre kjønns- diskriminerende holdninger som hemmer jenter og kvinner å utvikle seg fritt og ta egne valg for sine liv.

Det finnes nå mange kvinnegrupper og -organisasjoner som kjemper for kvinners økonomiske, sosiale og politiske rettigheter – og de viser dag for dag at innsatsen og engasjementet nytter. Tanzania har de siste årene satt fokus på kvinners rettigheter og flere av ministrene er nå kvinner. Det er likevel langt frem til reell likestilling i Tanzania, noe som i særdeleshet gjelder for den store, fattige delen av befolkningen.

Med sjenerøs bistand fra norske Autosock AS har Moyo Mmoja og TaNo Trust satt fokus på jenter og unge kvinner som enten alt har fått barn eller som befinner seg i en livssituasjon hvor de sannsynligvis vil komme til å få barn i ung alder. Disse jentene – i enkelte tilfeller helt nede i 12 års alder – blir som oftest frarøvet sine grunnleggende rettigheter og muligheter til å fortsette eventuell skolegang og leve et virksomt, fritt liv. Som oftest blir de holdt tilbake i svært lavlønnet manuelt arbeid – eller i verste fall som lokale prostituerte. For enkelte er det overgrep som har ført til at de har blitt gravide, for andre skyldes det den sosiale og økonomiske situasjonen de og deres eventuelle øvrige familie er i.

Vi er overbeviste om at viktige skritt for en generell økonomisk samfunnsutvikling og ikke minst fokus på kvinners rettigehter, også ligger i å gjøre den enkelte i slike sårbare grupper i stand til å tro på seg selv og evne å forvalte sitt eget liv.

Skolegang og Yrkesopplæring: I godt samarbeid med tanzanianske myndigheter har Moyo Mmoja et program for å bistå en rekke av disse unge jentene i Bagamoyo. Dette programmet tilbyr hjelp til å fullføre vanlig skolegang for de som evner dette – og tilpasset yrkesopplæring i søm og design for de dette passer bedre for, i Moyo Mmojas eget opplæringssenter.

Ønsket og målet er at jentene hver for seg eller organisert i grupper skal kunne forsørge seg selv og være uavhengige av øvrig families vilje og/eller sammfunnets tradisjonelle løsninger».

NB: Skole- og yrkesopplæringsprogrammet har i 2019 desverre ikke vært i drift på grunn av manglende finansiering, men vi håper dette vil ta seg opp igjen i løpet av 2020/-21

Drakt designet, farget og sydd på Moyo Mmojas yrkesopplæringssenter

God kvalitet og spennende farger og design