• TaNo er medlem av Innsamlingskontrollen

    TaNo Trust er medlem av Innsamlingskontrollen og følger deres strenge retningslinjer for regnskapsføring og redegjørelse for hvordan innsamlede midler disponeres.

    Lov om registrering av innsamlinger trådte i kraft 1.juli 2009. Loven innfører en frivillig registreringsordning for innsamlinger av penger og gaver som er rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål. Innsamlingsregisteret skal gi folk flest sikkerhet for at de midler som gis skal benyttes til det angitte formål.

    www.innsamlingkontrollen.no

     

Comments are closed.