• BESØK I BAGAMOYO FRA NORAD

  I april 2009 fikk Moyo Mmoja besøk av vår saksbehandler hos Norad, Anne Britt Sandsnes og hennes kollega Gerd Stensby.

  Begge ble i Bagamoyo noen dager, og de ansatte ved Moyo Mmoja hadde laget et todagers opplegg der de fikk sett alle sider ved prosjektene våre og snakket med mange av dem som er involvert, alt fra de vanskeligstilte familiene i jordbruksområdet, Kiromo, utenfor Bagamoyo som mottar bistand – til de lokale sosialmyndighetene vi samarbeider tett med.

  Delegasjonen fra Norad hadde mange spørsmål, og vi har forstått det som at de ble gitt gode svar. Til nå har Norad mottatt en rapport fra oss hvert år der hver aktivitet beskrives og suppleres med tall, men det er noe helt annet å se i det virkelige liv hvordan vi og Moyo Mmoja jobber og at innsatsen som gjøres nytter.

  Den første dagen startet med et møte der Moyo Mmojas to prosjektledere– Godwin Kalambile og Mrisho K. Mrisho var ansvarlige. Med på møtet var også Moyo Mmojas nye regnskapssjef Julius Babwebeiya og Susanne B. Hvidsten fra TaNo som var i Tanzania på det tidspunktet. Der gikk de gjennom prosjektene og rutinene, og snakket om samarbeidet med Norge og med tanzanianske myndigheter. Julius fortalte om de økonomiske rutinene og Norad fikk muligheten til å stille spørsmål rundt organiseringen og driften.

  Deretter var alle invitert til lunsj hos Mama Mlekwas familie hjem. De fikk da hilse på alle hennes barn, og også på Mama Upendos barn som hadde tatt turen innom. De fikk dermed sett hvordan familiehjemmet ser ut og driftes og snakket med både mødre, vaktmenn og hushjelper. Deretter gikk turen til Mama Upendos hjem, og det nye huset som snart er ferdigbygget og hvor Mama Beatrice er klar til å flytte inn relativt snart.

  Så gikk turen til Kiromo der man må kjøre og gå et langt stykke inn i ”bushen” for å nå frem til de familiene de skulle få treffe. Noen av disse har fått nytt enkelt og sikrere hus, noen har fått hjelp til å sette i gang egenproduksjon med kuer og høner, og andre får støtte til andre ting som bedrer husholdets levedyktighet og sikrer ungene skolegang, helsetilsyn m.m.. Her ble det gode muligheter for å stille spørsmål rundt prosjektets bærekraft og effekt. De fikk også møte landsbyrådet i Kiromo som har ansvaret for å velge ut de familiene som skal innlemmes i programmet, og gitt svar på spørsmål om hvorfor man ikke opplever misunnelse ettersom det er landsbyen selv om blir enige om de familiene som trenger hjelp mest. De snakket også om hvor viktig det er å se at en familie klarer seg godt selv over tid før de fases ut og det taes inn nye familier i programmet.

  På vei tilbake til Bagamoyo fikk de også tatt turen innom Moyo Mmojas ”shamba” (åker), sett på det som dyrkes, og snakket litt om hvilke planer Moyo Mmoja har for å videreutvikle denne og dermed kunne få flere inntekter som etter hvert kan gjøre organisasjonen mer økonomisk selvstendig.

  Dag to besøkte delegasjonen fra Norad Moyo Mmojas nye skole og yrkesopplæringsprogram, der jentene som deltar i programmet nå hadde kommet godt i gang med produksjon av batikkstoffer, bukser, vester, kjoler, smykker og vesker som de skal selge fra eget utsalg og i butikker i sentrum som del av deres yrkesopplæring. Begge kjøpte noen fine ting, og ble svært rørt da en av jentene holdt en liten tale og fortalte hvor mye et slikt program betyr for dem og deres framtid.

  Det hele ble avsluttet med et møte hos Mama Hizza, Moyo Mmojas saksbehandler hos de lokale sosialmyndighetene. Hun skrøt veldig av Moyo Mmoja og sa at dette er en organisasjon man kan stole på. De får mange saker på sitt bord, men har svært få midler tilgjengelig for å hjelpe alle som trenger det. Det er da viktig å kunne ha et godt samarbeid med en organisasjon som Moyo Mmoja, som er åpen for samarbeid og villige til å hjelpe dem som trenger det mest.

  Vi fra TaNo og Moyo Mmoja er svært glade for at Norad fikk besøkt oss og sett hvordan prosjektene fungerer. Med de store avstandene i f.eks. Kiromo sa de at de nå forstod viktigheten av at Moyo Mmoja har en bil, og at de gjerne ønsker seg bilder med fremtidige rapporter slik at de fortsatt kan få et mer levende bilde av det de har opplevd.

  Vi takker for besøket og ønsker Norad velkommen til Bagamoyo igjen senere dersom de skulle få muligheten til det.

Comments are closed.