Feilaktig trekk fra konto?

I løpet av sommeren 2019 har vi fått en rekke henvendelser fra folk som mener det har skjedd feilaktige trekk fra deres konto. På kontoutskriften står det at trekk har skjedd av TANO, Skien eller lignende.  Dette er ikke TaNo Trust, men sannsynligvis også for deg, Telemarksavisa – som på nett heter TA.NO. Etter kontakt med Telemarksavisa skal dette nå ha blitt ryddet opp i.

Vennligst sjekk om dette er tilfelle. Hvis det ikke stemmer, ber vi deg kontakte banken din slik at de kan følge opp saken. De må gjerne kontakte Olav Holten, TaNo, på tlf. 91766535 eller epost til post@tano.no.